Felhívás

Nanoezüst alapú antibakteriális szol ipari gyártásához és forgalmazásához partnert keresünk.

Akció

Nanoezüst alapú antibakteriális szol vásárlási akció 40% kedvezménnyel az első 20 lakossági megrendelőnek.

Kapcsolat

Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros

Tel.: 46/555-246, Fax: 46/555-247

E-mail: csollak.gabor@nanocenter.hu

Web: www.nanocenter.hu

A nanotechnológia mindazon technikák és kutatások összessége, amelyekben az anyagi világot atomi és/vagy molekuláris skálán vizualizáljuk és manipuláljuk. Vagyis, a nanotechnológiában atomokat és molekulákat egyenként nézünk, illetve ragadunk meg és mozgatunk, különböző célokból. Például, nanométeres dimenziójú szerkezeteket atomi építőkockákból rakhatunk össze.
Az atomok, molekulák manipulálásának lehetősége, és az így előállított különleges berendezések megmozgatják a fantáziát. Számos ma még szinte a tudományos-fantasztikumba illő alkalmazási javaslat látott napvilágot, kezdve a nanomotoroktól a komplex feladatokat ellátó nanorobotokig. Jóllehet az ilyen komplex nanoeszköz megvalósítása még várat magára - bár megalkotásuknak elvi korlátai nincsenek -, atomok, molekulák megfogása, mechanikai manipulálása mára valóban lehetségessé vált.
1 nanométer = 10-9 méter.

Szemléltető ábra:

A nanotechnológia története:

A nanotechnológia története rövid múltra tekint vissza. 1959. december 29-én az Amerikai Fizikai Társaság előtt tartott előadásában Richard O. Feynman Nobel-díjas amerikai fizikus szellemes gondolatmenetben mutatott rá arra, hogy a nanovilág milyen nagy dimenziókat rejt. Egyszerű számítással bemutatta, hogy nincs elvi akadálya annak, hogy a 30 kötetes, közel 30 ezer oldalnyi Britannica Enciklopédia teljes tartalmát ráírjuk egy gombostű fejére. Csupán néhány atomnyi nagyságú betűket kell használni, amelyek írásának és olvasásának technológiáját kell kifejleszteni. Mára ez a technológia a kezünkben van a pásztázó tűszondás mikroszkópokban. A nanotechnológia kifejezést először Norio Taniguchi használta 1974-ben szubmikrométeres toleranciával történő anyagmegmunkálásra. A nanotechnológia, mint jövőbeli, meghatározó tudományág előrevetítése Eris Drexler 1986-ban megjelent "Engines of Creation" című híres könyvére vezethető vissza. 1981-ben Gerd Binning és Heinrich Rohrer a zürichi IBM-laboratóriumban megalkotta a pásztázó alagúteffektus-mikroszkópot, amely a nanotechnológia fejlődésében meghatározóvá vált. Talán éppen gondolatébresztő volta miatt a nanotechnológia az elmúlt évtizedben ugrásszerű fejlődésnek indult. Neves amerikai egyetemeken önálló nanotechnológiai programok indultak. 2003-ra 300 egyetemi intézet és 500 nanotechnológiai cég volt érintett a nanotechnológiai kutatásokban, melynek költségvetése az USA-ban, Japánban és az Európai Unióban mintegy 4 milliárd dollárra volt tehető. Az érdeklődést jelzi, hogy Japánban a nanotechnológiai fejlesztésekre fordított támogatások mértéke 1998-tól 2003-ig 75 millió GBP-ről 470 millió GBP-re nőtt. Az Európai Unió 6. keretprogramjában 2003-ban és 2004-ben a "Nanotechnológiák, nanotudományok, új, multifunkcionális anyagok, gyártási eljárások és eszközök" c. program keretében a nanotechnológia több területén programot hirdetett meg. 2005.-ben az Európai Bizottság közreadta az "Európai nanotechnológiai stratégiát" és az ennek megvalósítását szolgáló "Európai nanotechnológiai cselekvési programot". Az Unió 7. Keretprogramjában e területeken (nanotechnológiák) támogatási programokat tervez.